Психолого-педагогічне проектування

Технологія психолого-педагогічного проектування – це проект (форма перспективного планування) діяльності вихованців, у якому об’єднані:

  • бажання і прагнення дітей;
  • завдання педагога, які випливають з галузевої програми;
  • варіативність форм, методів та засобів розвивальних дій вихователя і дітей;
  • психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності дітей і дорослого (від бажання — до творчого рівня реалізації задуму).

Проектна технологія поєднує в собі реалізацію завдань, визначених чинними програмами, сприяє вихованню не закомплексованої особистості, саморозвиткові дитини, розкриттю її потенціальних здібностей та забезпечує розвиток базових характеристик – ініціативності, компетентності, креативності, самостійності. А водночас стимулює оригінальність мислення, як самого педагога, так і дітей, спонукає до пошуку нетрадиційних вирішень завдань.