Навчання ранньому читанню за методикою…

Бельгійський лікар, психолог, педагог Овід Декролі (1861-1932) розробив програму навчальної діяльності дітей та побудував систему навчання, що грунтується на дидактичних іграх та вправах. Педагогіч­на концепція Декролі має два аспекти: психологічний і соціальний. Психологічний аспект навчання — це ставлення дитини до навколиш­нього світу (тварин, рослин, землі, води, повітря, сонця, місяця, зі­рок); соціальний аспект — дитина і сім'я, дитина і школа, дитина і суспільство.

За методикою Декролі гра є органічною та невід'ємною частиною навчального процесу. Декролі вважав, що процес навчання читанню потрібно максимально унаочнити: "Мати вчить дитину розмовляти не звуками і буквами, а словами та коротенькими фразами". Тому кожен предмет він позначав карткою: біля стола — картка "СТІЛ", біля картини - "КАРТИНА".

Пропонований методичний посібник розроблено з урахуванням ві­кових особливостей дошкільнят та побудовано за принципом концен­трації.

Процес навчання читанню тісно пов'язаний з усіма видами діяль­ності і поділяється на чотири періоди.

I період: інтуїтивне читання слів — назв предметів навколишнього світу.

II період: аналіз знайомих слів та виділення букв.

III період: подальше ознайомлення з буквами, конструювання не­великих слів (спочатку — за аналогією, потім — самостійно) та свідо­ме читання цих слів.

IV період: подальше конструювання коротеньких слів (іменників, прикметників, дієслів) зі знайомих букв, свідоме читання й аудіювання слів, конструювання та читання невеликих речень.