Методика Н.Гавриш використання…

Численні схеми, таблиці, моделі, запропо­новані Н. Гавриш, за допомогою яких наоч­ніше і усвідомленіше можна уявити подану інформацію є великою підказкою нам, вихо­вателям.

Найбільш цікавим та доступним є метод використання карт розумових дій, який ефективний на будь-якому занятті, адже цей метод має, передусім, смислоутворювальну функцію, задає смисл усій навчально-пізнавальній діяльності.

Тематичне планування, що пропонує Н. В. Гавриш, побудовано з урахуванням принципу групування начального матеріалу, але разом із цим, передбачає активну участь дітей у його систематизації та спрямоване на формування у дошкільнят основ діалек­тичного світогляду, розкриття їх творчих здібностей та вміння самостійно, активно пізнавати довкілля.

Коректурні таблиці — це інформаційно-ігрове полез різною кількістю клітинок (від 9 до 25), заповнених предметними картинка­ми (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи зна­ками, геометричними фігурами). Картинки добирають за змістом тематично. Тематична палітра коректурних таблиць може бути досить широкою. Вона майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове наповнення та урізноманітнюються зв'язки між елементами теми.