Сторінка музичного керівника

«Ми обрали важливою складовою виховання музику, оскільки від неї розходяться шляхи в усі напрямки». Йоганн Гете.


Музика може викликати у дітей безліч різних почуттів, емоцій, думок. Завдяки своєму специфічному емоційному впливу музика володіє реальною можливістю створювати єдність естетичних, моральних та етичних уявлень і проявів. Утім, не будь-яка музика може стимулювати виховання почуттів та впливати на формування особистісних рис кожної дитини. Треба дуже серйозно підходити до вибору репертуару сучасної музики, особливо для дитячого віку.


Для дітей дошкільного віку найефективнішим є слухання колискових забавлянок, утішок…, які найкраще маля сприйматиме слухаючи разом з батьками:
Танцюйте разом з дітьми:Консультації для батьків