Сторінка практичного психолога

Практичний психолог ДНЗ працює над:

 • Створенням умов, які сприяють охороні фізичного і психічного здоров'я дітей;
 • Забезпеченням їх емоційного благополуччя та індивідуального підходу до кожної дитини;
 • Самостійного та ефективного розвитку здібностей кожної дитини;
 • Підтримці психологічного клімату у колективі;
 • Здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей на всіх вікових етапах;
 • Забезпечення відповідних психологічних умов для нормального самопочуття дитини у дошкільному закладі;
 • Забезпечення супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
 • Формування соціальної компетентності дітей;
 • Формування шкільної зрілості дітей;
 • Формування у батьків відповідального ставлення до виконання батьківських обов'язків;
 • Профілактика будь - яких форм насилля над дитиною;
 • Проведення роботи з обдарованими дітьми, спрямувати її на розкриття здібностей;
 • Надання ефективної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;
 • Сприяння підвищенню психологічної компетентності вихователів, батьків засобами просвітницької та консультативної роботи.

Основні напрямки роботи практичного психолога:


 • Психодіагностична робота:
 • поглибити психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усього періоду дошкільного дитинства, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, динаміки її розвитку від середньої вікової групи і до вступу до школи;
 • з'ясувати причини тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини; відставання чи випередження вікових нормативів у розвитку певних пізнавальних процесів.


 • Консультаційна робота:
 • допомогти батькам, які вперше приводять дитину до дошкільного закладу усвідомити психічне навантаження, яке доведеться пережити дитині під час періоду адаптації;
 • допомогти в налагодженні постійних психолого-педагогічних взаємин з вихователями, підвищити психологічну компетентність з певних питань, що сприятиме кращому розумінню батьками себе, своєї ролі у житті дитини і самої дитини й позитивному ставленні до неї;
 • з'ясовувати причини психологічних проблем, які виникають у родинному спілкуванні та шляхів їх цивілізованого розв'язання;
 • допомогти батькам у процесі вибору для дитини гуртків, школи тощо.
 • Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота:
 • здійснювати психолого-медико-педагогічні заходи з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формувати соціальну корисність життєвої перспективи.

 • Психологічна просвіта:
 • підтримувати потребу в спеціальних знаннях щодо розвитку і виховання дитини, своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі.