Фізичний керівник пропонує

„Якщо хочете виростити дитину щасливою, виростіть її здоровою” Ж.Ж.Руссо


Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися у ньому, необхідно сформувати у них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, свого образу «Я», одним із компонентів якого є «Я – здоровий».


Одним із актуальних завдань у практиці роботи нашого дошкільного навчального закладу є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, вироблення навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей. Великий педагог В. Сухомлинський з цього приводу писав: «Я не боюся ще і ще раз повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили.»


В ДНЗ №8 проводиться повноцінна фізкультурно-оздоровча робота, направлена на відновлення, корекцію, профілактику, укріплення здоров’я дітей та їх фізичного розвитку.


Форми роботи з дітьми:


  • ранкова гімнастика;
  • фізкультурні заняття;
  • спортивні свята;
  • рухливі та спортивні ігри;
  • прогулянки;
  • фізкультурне дозвілля;
  • організація самостійної рухової діяльності дітей;
  • туризм;
  • розваги та багато іншого, що забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей дошкільного віку.

В умовах дитячого садка впроваджуються різноманітні оздоровчі та профілактичні технології інноваційного та здоров'язбережувального характеру. Важливо при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців.