Організаційна робота

1. Профілактичні медичні огляди дітей


Щорічно відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 №432/496 та наказу Міністерства охорони здоров'я України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» від 29.11.2002 №434 проводять поглиблені профілактичні медичні огляди дітей віком п'яти-шести років перед вступом до загальноосвітніх навчальних закладів.


  Профілактичні медичні огляди дітей мають такі етапи:

 • долікарський огляд дітей медичною сестрою дошкільного навчального закладу — антропометрія, термометрія, план-тографія, вимірювання артеріального тиску, визначення гостроти зору;
 • лабораторні дослідження — загальний аналіз крові та сечі, аналіз калу на яйця гельмінтів, інші дослідження за показаннями;
 • огляд лікаря-педіатра;
 • обов'язковий огляд лікарів-спеціалістів — отоларинголога, офтальмолога, хірурга, ортопеда, невропатолога, стоматолога, логопеда, інших спеціалістів за показаннями;
 • консультації лікарів-спеціалістів за результатами педіатричного і спеціалізованого огляду;
 • оцінювання лікарем-педіатром результатів профілактичного медичного огляду.

  Під час проведення профілактичних медичних оглядів дітей особливу увагу приділяємо:

 • сиротам або позбавленим батьківського піклування;
 • дітям з багатодітних родин;
 • дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи (IV група спостереження);
 • дітям з особливими освітніми потребами;
 • дітям з неблагополучних родин.

Обов'язково перед проведенням такого огляду батьки надають інформовану згоду на його проведення. Форма такої згоди не визначена в нормативно-правових документах. її можна оформити на кожну дитину окремо або у вигляді списку, де батьки мають поставити особистий підпис навпроти прізвища своєї дитини.


2. Оформлення результатів профілактичних медичних оглядів дітей


  Комплексне оцінювання стану здоров'я дітей проводить лікар-педіатр. При цьому враховує:

 • функціональний стан органів і систем організму;
 • резистентність та реактивність організму;
 • рівень і гармонійність фізичного та нервово-психічного розвитку;
 • наявність хронічної, зокрема вродженої, патології на момент об стеження і частоту й загострення;
 • гостру захворюваність за рік. що передує огляду.

  Після оцінювання стану здоров'я дитини лікар-педіатр:

 • визначає групу здоров'я дитини та групу для занять фізичною культурою;
 • надає рекомендації щодо розпорядку дня, харчування, профілактичних щеплень, допустимих видів загартування;
 • робить висновок про можливість проведення лікувально-оздоровчих заходів.

3. Диспансерний облік


Диспансеризація передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на формування, збереження і зміцнення здоров'я дітей; формування у них стійкості до несприятливих чинників навколишнього середовища; запобігання захворюванням, раннє їх виявлення.

Згідно з пунктом 1 розділу II Порядку диспансеризації населення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про диспансеризацію населення» від 27.08.2010 № 728, планування заходів з організації диспансеризації здійснюють дільничні лікарі або лікарі загальної практики — сімейної медицини. З цією метою здійснюють облік населення, яке обслуговує дільничний лікар або лікар загальної практики — сімейної медицини. Після проведення обліку населення, яке підлягає диспансеризації, здійснюють розподіл контингентів дітей за групами.

Після розподілу дітей за віковими групами складають графіки проведення обов'язкових профілактичних оглядів.

Диспансерне обслуговування дітей здійснює дільничний педіатр або лікар загальної практики — сімейної медицини. Саме він відповідальний за проведення всіх етапів диспансеризації на своїй дільниці та здійснює контроль за її виконанням.

Діти, які відвідують дошкільні навчальні заклади, перебувають під диспансерним наглядом педіатра та медичної сестри дошкільного навчального закладу, які спільно з лікарями інших спеціальностей здійснюють систематичний контроль за розвитком дітей, появою відхилень у розвитку та у стані їхнього здоров'я.

4. Огляд дітей щодо виявлення педикульозу, корости, грибкових та інших шкідливих захворювань


Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я і України та Міністерства освіти і науки України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005 № 432/496 у разі виявлення пе-дикульозу медичний працівник дошкільного закладу має:

 • подати екстрене повідомлення про інфекційне захворювання за формою № 058/о до найближчого територіального лабораторного відділення Держсанепідемслужби;
 • зареєструвати випадок педикульозу (гнида жива, гнида суха, жива воша) в Журналі обліку інфекційних захворювань за формою № О6О/о.

Форми первинної облікової документації № 058/о та № О6О/о І затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України «Про І затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення» від 10.01.2006 № 1 (зі змінами).

Згідно зі статтею 34 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ органи державної санітарно-епідеміологічної служби співпрацюють з державними органами і громадськими організаціями,діяльність яких спрямована на профілактику захворювань, охорону здоров'я людини та навколишнього середовища, захист прав громадян на безпечні умови їх життєдіяльності. Тож після отримання екстреного повідомлення фахівці Держсанепідемслужби проведуть в дошкільному навчальному закладі та вдома комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, виявлення уражених, контактних осіб.

5. Організація планового обстеження дітей


Під час обов'язкових медичних профілактичних оглядів дільничні педіатри або лікарі загальної практики — сімейної медицини здійснюють комплексне оцінювання стану здоров'я дітей. При цьому вони враховують:

 • функціональний стан органів і систем організму;
 • резистентність і реактивність організму;
 • рівень і гармонійність фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;
 • наявність хронічної, зокрема вродженої, патології.

Діти, у яких під час обов'язкового медичного профілактичного огляду виявили фізіологічні та патологічні (хронічні) відхилення у стані здоров'я, підлягають диспансерному обліку. Диспансерний облік передбачає систематичний нагляд за групою дітей, об'єднаних однією, зокрема вродженою, патологією, хронічною хворобою, функціональним відхиленням.

Для виявлення інвазованих дітей у дошкільних навчальних закладах під час диспансеризації проводять обов язкові профілактичні медичні огляди з аналізом калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших. Також на наявність гельмінтів перевіряють і працівників дошкільних навчальних закладів під час попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів.

Профілактичні протигельмінтні курси найліпше проводити навесні, через один-два місяці після танення снігу (квітень-травень), і восени, коли починаються заморозки (жовтень-листопад). За несприятливої епідеміологічної ситуації або в разі виявлення явних симптомів гельмінтозу в дитини необхідно проводити позапланову дегельмінтизацію.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Проводити дегельмінтизацію можна дітям віком від двох років і лише проконсультувавшись із лікарем-педі-атром.