Методична скарбничка

Дитячий садок «Дзвіночок» працює в мовно - народознавчому напрямку. Провідними засобами впливу на дитину є засоби народної педагогіки: рідна мова, усна народна творчість, пісенне та хореографічне мистецтво, народні ігри та іграшки, календарно-обрядові свята, народне-вжиткове мистецтво, звичаї, традиції, символи, родинно-побутова культура.Основна мета - навчання рідної мови, формування у дітей патріотичних почуттів, гуманістичної моралі, етичної культури у взаємодії родинного та суспільного виховання. Але одним із найважливіших завдань національного виховання є забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я, як необхідної умови формування майбутнього громадянина України.Завдання 2017-2018 на навчальний рік


  1. Розпочати впровадження та використання сучасних технологій соціально- фінансової та економічної освіти дошкільників.
  2. Продовжити вдосконалювати роботу щодо національно-патріотичного виховання дошкільників шляхом створення відповідних умов для ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного виховання дітей та активізації творчого потенціалу педагогів.
  3. Продовжити роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності.
  4. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.


Дошкільний навчальний заклад у 2017-2018 н.р.
здійснює навчально-виховний процес відповідно до:


  • Закону України "Про дошкільну освіту"
  • Положення про дошкільний навчальний заклад
  • Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)
  • Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція)
  • Інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України від 13.06 2017 р. № 1/9 – 322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 – 2018 н.р.»